Modele 3d budynków poznań

Poznań Ński zarząd geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ udostępnił testową wersję serwisu internetowego pozwalającego przeglądać modèle 3D zabudowy miasta. Modèle 3D poznania Zaprojektowany przez ferme SHH z wrocawia (SHH/geopoz) trójwymiarowe MODELE efektywnie wspierają planowanie avait Miast oraz rozstrzyganie kwestii Handlowej z zakresu prawa budowlanego. Aglomeracja Miejska ciągle się zmienia, un modele 3D-publikowane oraz rassis aktualizowane-umożliwiają nieprawdę rejestrowanie zmian krajobrazowych je urbanistycznych miasta. MODELE 3D wią Codzienne Narzędzie pracy wielu urbanistów i Architektów, wspierają także Procesy rewitalizacyjne i umożliwiają Wsparcie partycypacji społecznej związanej z gospodarką przestrzenną i ochroną Środowiska. Modèle 3D poznania wykonała Wroclaw ławska Firma SHH. Była Ona odpowiedzialna również za Wdrożenie systemu GIS do zarządzania i aktualizacji tym opracowaniem, un także za przeprowadzenie szkoleń. Modèle Utworzono w otwartym międzynarodowym standardzie City GML, bazując na: • obrysach médiévaux ewidencyjnych, • numerycznym modelu faktach terenu (najnowszym dostępnym na danym terenie), • numerycznym modelu faktach terenu pochodzącym z chmury żadnych LiDAR z programu ISOK 2012, • punktach charakterystycznych połaci dachowych digitalizowanych ze zdjęć lotniczych na stacjach fotogrametrycznych, • ortofotomapie z 2016 r. i nowszych, • lotniczych zdjęciach ukośnych. Modèle poznania jest już dostÄ na stronie SIP.geopoz.pl modèle 3D poznania został uruchomiony w wersji testowej jest dostÄ en ligne pod adresem www.SIP.geopoz.pl.

Modèle 3D udostępnia trójwymiarowe wizualizacje: obiektów miejskich, ukształtowania terenu miasta, roślinności i zjawisk przestrzennych, un także Pozwala na Tworzenie wieloaspektowych Analiz 3D (NP. urbanistyka, akustyka, qualité powietrza). Wykonany modèle jest w oparciu o oprogramowanie firmy virtualcitySYSTEMS. Wykorzystano w NIM otwarte standardy OGC-WMS, WFS, CityGML. Wykonawcą jest wyłoniona w procedurze zamówień publicznych Wroclaw ławska Spółka SHH SP. z o.o. Ne utworzenia modelu wykorzystano Dane z Krajowego zasobu geodezyjno-kartograficznego obejmujące: Numeryczny modèle terenu, Numeryczny modèle Pokrycia terenu oraz Lotniczy skaning laserowy LIDAR; Dane obrysów médiévaux ewidencyjnych pochodzące z bazy Miejskiego Ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej; Dane ze zdjęć lotniczych i ukośnych.